Общи условия за ползване на сайта www.jkanstyle.com

Прочетете внимателно тези условия!

Ако използвате този сайт се счита, че сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвате сайта!

 

 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

„ПРОДАВАЧ” е „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД (наричано по-нататък накратко ORSO), което създава и поддържа електронния магазин, продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките в сайта www.jkanstyle.com. ORSO. е носител на правото едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” (КЛИЕНТ) e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е уебсайтът www.jkanstyle.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Потребител за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ПОРЪЧКА” – това е действие, което обозначава направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретни стоки (продукти) чрез електронния магазин www.jkanstyle.com. Поръчката се изпълнява само след потвърждаване от Клиента/Потребителя, направил заявката за покупка, пред администратор на сайта www.jkanstyle.com при последващо телефонно обаждане, осъществено от администратора до Клиента.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и осъществява дейността си съобразно изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА/ИЗВЕСТИЕ/БЮЛЕТИН” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които се поместват на Интернет страницата или се изпращат по електронната поща на Потребителя.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН jkanstyle.com:

2.1. Разглеждането на електронния магазин jkanstyle.com е напълно свободно.

2.2. Възможно е отклонение в цветовата гама на продуктите, показани на снимките и реалните, в зависимост от екрана на устройството, на което Потребителят ги преглежда, за което Продавачът не носи отговорност.

2.3. За да се пазарува от електронния магазин jkanstyle.com, е необходима следната информация: адрес на електронна поща, имена на получателя, телефон и адрес за доставка.

2.4. Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС.

 

 1. ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена и телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин, чрез натискане на бутона „Поръчай”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Добави в количката” и са попълнение коректно данните по т. 3.1.

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава информация за поръчката на посочения от него имейл адрес, която съдържа номер на поръчката, датата и часа, в който същата е направена.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел или номер) не е в наличност, администратор на сайта www.jkanstyle.com уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока, поръчката се анулира.

3.5. Поръчки в електронния магазин jkanstyle.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от системата на сайта.

3.6. Онлайн консултации относно продукти могат да бъдат извършвани от понеделник до петък от 10,00 до 17,00 часа.

 

 1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като в уебсайта www.jkanstyle.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

4.2. В срок до три работни дни администратор на сайта www.jkanstyle.com чрез телефонно обаждане до Потребителя получава от последния потвърждение на поръчката.

4.3. Доставка се прави само на поръчки, потвърдени по установения в предходните точки ред.

4.4. Всички потвърдени по реда на т. 4.1. и т. 4.2. поръчки се обработват и изпращат в срок до пет работни дни. При възникване на обстоятелства, осуетяващи спазване на този срок, администратор на сайта www.jkanstyle.com уведомява Потребителя, който, ако не заяви незабавно изрично несъгласие с удължения срок, се счита, че потвърждава поръчката си.

4.5. Потребителят може да откаже направена поръчка до момента на потвърждаване за направената заявка по реда на т. 4.2.

4.6. Електронният магазин jkanstyle.com използва за доставки куриерска фирма Еконт, освен ако Потребителят не предпочете друг куриер, като уведоми за това Продавача най-късно при потвърждението по т. 4.2.

4.6. Доставката се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на съответната куриерска фирма.

4.7. Цената на доставката до офис на Еконт е около 6 лева, а до посочен от Потребителя адрес се оскъпява с около 3 лева. Посочените цени са ориентировъчни и могат да бъдат изчислени с точност единствено от куриерска фирма Еконт.

4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Същите последици настъпват и в хипотезата, при която Потребителят не се яви да получи стоката от офис на Еконт в 7-дневен срок от нейното получаване.

 

 1. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока се извършва при приемане на поръчката от куриера чрез наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставката.

 

 1. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКА/ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

6.1. Потребителят има право на рекламация на закупена от електронния магазин стока в 14-дневен срок от получаване на стоката, като заяви волята си на имейл orders@jkanstyle.com. Замяната или връщането се осъществяват само с куриерска фирма Еконт, след предварително уточняване между страните по договора на начина и времето на замяната/връщането.

6.1.2. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното може да се изразява в: констатирани липси, дефект на стоката, несъответствие между поръчания и отбелязания на етикета размер.

6.1.3. Потребителят има право и е задължен при получаване на стоката да направи обстоен оглед с цел установяване на съответствие между поръчаното и доставеното.

6.1.4. Когато е налице несъответствие между договореното по договора за продажба и доставеното, което несъответствие е установимо при обикновен преглед на доставената стока и съпътстващите я документи, Потребителят следва да упражни правото си на рекламация веднага, при получаване на стоката, в рамките на предоставената опция „Преглед и тест“. Ако не стори това, се приема, че Потребителят счита поръчката за точно изпълнена и губи правото на по-късна рекламация с основание, което е могъл установи и заяви при извършения преглед на стоката към момента на нейното получаване.

6.1.5. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

6.1.6. Връщането на стоката при рекламация се осъществява при едновременното наличие на следните условия:

– продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество;

– етикетът не е разпломбиран и свален от стоката;

– продуктът не е използван;

– продуктът не е третиран по никакъв начин (не е пран или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт).

– представи доказателство за закупуване: касов бон, фактура, или друг вид придружаващи стоката документи (получени заедно със стоката при доставката й).

6.1.7. По рекламацията, когато не е заявена в момента на получаване на стоката, Продавачът се произнася в 7-дневен срок, като уведомява Потребителя на посочения от него имейл адрес. При уважена рекламация Потребителят е задължен да върне стоката на Продавача в 7-дневен срок от уведомлението, в противен случай губи правото на връщане.

6.2. Потребителят може да се откаже от договора в 1-месечен срок от датата на получаване на стоката като заяви волята си на имейл адрес orders@jkanstyle.com чрез използване на формуляра – Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите (което е приложение и към настоящите Общи условия) и върне стоката в същия срок при едновременното наличие на следните условия:

– продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество;

– етикетът не е разпломбиран и свален от стоката;

– продуктът не е използван;

– продуктът не е третиран по никакъв начин (не е пран или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт).

– продуктът не е увреден по какъвто и да е начин. В случай, че връщането става след като стоката е била приета, без да е била заявена рекламация по т. 6.1.4., се счита, че стоката е получена от Потребителя без никакви дефекти и увреди. В този случай Потребителят не може да упражни право на отказ от договора, претендирайки, че продуктът е бил дефектен или увреден още при получаването му.

– представи доказателство за закупуване: касов бон, фактура, или друг вид придружаващи стоката документи (получени заедно със стоката при доставката й).

6.2.1. При отказ от договора Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за друг размер, друг цвят, друг артикул или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

6.2.2. Замяната или връщането на стоката, в случай на отказ от договора от страна на Потребителя, се осъществяват само с куриерска фирма Еконт Експрес, след предварително уточняване между страните по договора на начина и времето на замяната/връщането.

6.2.3. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.2., отказът от договора не произвежда действие.

6.3. При връщане на стоката в сроковете по т. 6.1.7. (при уважена рекламация, заявена не в момента на получаване на стоката и наличие на условията т. 6.1.6.) и т. 6.2. (хипотезата на отказ при наличие на условията по т. 6.2.) Продавачът възстановява на Потребителя стойността на закупения продукт, без стойността на доставката (ако е заплатил такава), по банков път на посочения от Потребителя IBAN или чрез Еконт в 14-дневен срок от деня, в който стоката бъде върната на Продавача, като таксите по връщане на стойността на закупения продукт са за сметка на Потребителя. Моментът и начинът на връщане се договаря предварително между Продава и Потребителя.

6.4. При връщане на получена стока във връзка с уважена рекламация или право на отказ от договора, Потребителят се задължава да положи дължимата грижа за старателно опаковане и осигуряване целостта на стоката и нейната опаковка.

6.5. Пратки с върнати стоки, които поради небрежност или неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, се връщат на Потребителя за негова сметка.

6.6. Стоки, които са върнати на Продавача, но не отговарят на изискванията по т. 6.1.6. и т. 6.2. или са изпратени от Потребителя след сроковете по т. 6.1.7. и т. 6.2., се изпращат обратно на Потребителя за негова сметка.

6.7. Разходите, свързани с връщане на стоката, са за сметка на Продавача, с изключение на разходите, свързани с връщане в случаите по т. 4.8. и т. 6.6., както и на таксите по т. 6.3.

6.8. Разходите, свързани със замяна на стоката се разпределят между страните както следва: разходите за връщане на заменената стока са за сметка на Продавача, а разходите за изпращане на заменящата стока са за сметка на Потребителя.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ по чл. 112-114 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;  БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

ORSO гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Ползвателите, обработвани при онлайн пазаруване в уебсайт www.jkanstyle.com.

Личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от ORSO при онлайн пазаруването на сайта www.jkanstyle.com, целите, за които се използват, правата на субектите на личните данни, са уредени в Политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайт www.jkanstyle.com.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят дава изричното си и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ORSO за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от ORSO, изпращане на рекламни електронни съобщения, съобщения с цел директен маркетинг, както и за всякакви други цели, разрешени от закона.

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до имейл orders@jkanstyle.com.

9.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде профил на Интернет страницата, той се съгласява да получава на електронната си поща брошури и/или известия от ORSO.

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време чрез уведомяване на ORSO на посочения имейл orders@jkanstyle.com с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

9.3. ORSO си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

 

 1. ОБРАТНА ВРЪЗКА. ВЪПРОСИ И КОНСУЛТАЦИИ.

Всеки Потребител може да осъществи контакт с връзка с ORSO, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация на имейл: orders@jkanstyle.com.

Настоящите Общи условия за ползване на сайта www.jkanstyle.com не ограничават действието на правни норми на Закона за защита на потребителите.

 

 

 

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

Navigation
Close

Твоята количка

Close

Списък с желания

Recently Viewed

Close

Great to see you here!

Вашите лични данни ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
Ви..

Already got an account?

Close

Close

Categories